Dlaczego przy obliczaniu składki ubezpieczyciel wymaga numeru rejestracyjnego oraz PESEL?

Dzięki numerowi rejestracyjnemu oraz PESEL, ubezpieczyciel ma możliwość sprawdzenia historii ubezpieczeniowej dowolnego pojazdu. Umożliwia to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który prowadzi centralną bazę szkód. Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego …