Nowy trend na rynku. Ubezpiecznie firmowego sprzętu elektronicznego. Konieczność czy przywilej?

Komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet, monitory LCD, LED… te wszystkie rzeczy są dziś standardowym wyposażeniem niemal każdego biurowego stanowiska pracy. Niepodważalną zaletą wszystkich wyżej wymienionych urządzeń jest fakt, że niezwykle ułatwiają i przyspieszają codzienną pracę, są wygodnymi środkami komunikacji i mobilnymi źródłami pozyskiwania informacji. Są to także ekstremalnie wartościowe przedmioty, których rabunek, uszkodzenie lub zniszczenie może okazać się kosztownym przedsięwzięciem dla całej firmy. Dlatego bardzo popularnym trendem staje się ubezpieczanie firmowego sprzętu elektronicznego, różnego rodzaju maszyn oraz wykupowaniem OC działalności wraz z wariantem assistance.

Sprzęt elektroniczny ubezpieczony w modelu „od wszystkich ryzyk” to najlepsze rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, które planuje ubezpieczenie swojego firmowego sprzętu elektronicznego. Co ono oznacza w praktyce? Oznacza to, że ochrona zapewniona w ubezpieczeniu w szczególności obejmuje:

• błędy w obsłudze sprzętu elektronicznego, polegających np. na nieostrożności, zaniedbaniu, niewłaściwym użytkowaniu, braku odpowiednich kwalifikacji,

• kradzieży z włamaniem lub rabunku,

• wandalizmu,

• pożaru (w tym: działania ognia, dymu i sadzy) oraz polegające na osmoleniu, a także będące wynikiem wybuchu, implozji, bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,

• zalania cieczą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

• powodzi, wichury i innych czynników atmosferycznych jak mróz, śnieg, deszcz, grad itp.,

• lawiny, osunięcia się ziemi,

• niewłaściwych parametrów prądu zasilania i przepięcia,

• innych, wyraźnie nie wyłączonych przyczyn.

Zdarzenia objęte ochroną w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia firmowego:

  • pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, zalanie, huragan,

  • napór śniegu, lawina, grad, powódź, osunięcie lub zapadnięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, dym, sadza, huk

  • ponaddźwiękowy, szkody elektryczne, przewrócenie się drzew i budowli

Suma ubezpieczenia jest różna, w zależności od wybranego wariantu. Najczęściej ustalana jest w oparciu o nową wartość odtworzoną ubezpieczonych przedmiotów lub ich wartość księgową brutto. W większości przypadków (oczywiście w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) jest to suma opiewająca na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł.

 

Powszechnie występującą na rynku formą ubezpieczenia jest również OC (odpowiedzialność cywilna). Każdy właściciel samochodu zobligowany jest do posiadania takiego ubezpieczenia by móc legalnie użytkować pojazd i się nim przemieszczać. Ubezpieczeniem OC można również objąć sprzęt elektroniczny.

 

Zakres ubezpieczenia w wariancie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody ściśle określone przez ubezpieczyciela tj. szkody wyrządzone czynem niedozwolonym lub wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez ubezpieczonego lub pracownika ubezpieczonego, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, określonej w umowie ubezpieczenia oraz z tytułu posiadania lub użytkowania mienia wykorzystywanego w tej działalności. Ochroną objęte są także wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia i roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Sumą gwarancyjną w tym wariancie jest 100 000 zł – wypłacane w przyjętym przez ubezpieczyciela terminie.

Warto nadmienić, że do umowy ubezpieczenia włączona jest niezwykle przydatna i wygodna usługa ASSISTANCE, obejmująca między innymi: interwencję specjalisty w przypadku wystąpienia awarii, dozór ubezpieczonego mienia, transport mienia, organizację usługi i usunięcie szkody oraz informację o usługach i służbach dedykowanych konkretnej usłudze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>