Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa, czyli ubezpieczenie OC działalności gospodarczej.

Ostatnia publikacja traktowała o ubezpieczeniu mienia przedsiębiorstwa, dziś zajmiemy się ubezpieczeniem OC działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie OC powinni wykupić wszyscy przedsiębiorcy. Taki rodzaj ochrony ustrzeże przed kosztami naprawy szkody wyrządzonej osobie, bądź rzeczy. W słowniku nomenklatury ubezpieczeniowej natkniemy się na terminy odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej. Zakres OC obejmuje głównie odpowiedzialność deliktową, opcję odpowiedzialności kontraktowej trzeba dodatkowo wykupić i sporządzić odpowiednią klauzulę.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

Przepisem, na podstawie, którego został stworzony taki rodzaj odpowiedzialności jest art. 415: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

Zakres OC deliktowego obejmuje

– wyrządzenie szkody,

– popełnienie przez sprawcę czynu niedozwolonego,

– związek przyczynowy między szkodą a czynem zabronionym,

– winę sprawcy

 

Krótko mówiąc – chroni przed odpowiedzialnością za zdarzenia, których nie spowodowaliśmy. W świetle prawa jesteśmy jednak winni owym wypadkom. Dobrym przykładem jest spadający sopel lodu z należącego do przedsiębiorstwa budynku, który wyrządził szkodę osobie trzeciej. Ubezpieczenie OC deliktowe uchroni całkowicie przed następstwami finansowymi tego wypadku.

 

Odpowiedzialność cywilna kontaktowa

Opiera się ona na art. 471 kodeksu cywilnego: dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zakres OC kontaktowego obejmuje

 

– niewywiązanie się z umowy

– niepoprawne zrealizowanie przedmiotu umowy

Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada finansowo za powstałe z powyższych tytułów szkody.

Obszar odpowiedzialności cywilnej kontraktowej może być modyfikowany pod różne profile działalności. Nawet rzadko spotykane branże mogą wykupić OC kontraktowe, dobrane specjalnie pod ich działalność. Wystarczy tylko stworzyć odpowiednią klauzulę.

 

Aby ułatwić poszukiwania najskuteczniejszego i najtańszego ubezpieczenia OC działalności gospodarczej, odwiedź porównywarkę ubezpieczeń multitu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>