UBEZPIECZENIE POJAZDU..Wybierz poziom ochrony, który najbardziej Ci odpowiada:

A)    MINIMALNY: mini-oszczędny (OC lub OC + assistance)

B)    OPTYMALNY: opti (OC + AC + assistance)

C)    MAKSYMALNY:maxi, czyli pełny (OC + AC komfort + assistance)

+dodatki

1)      OC

Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Każdy pojazd (nie tylko poruszający się) na terenie Polski musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pod groźbą kary. Warunki ubezpieczenia określa ustawa, co sprawia, że warunki we wszystkich towarzystwach ubezpieczeń są takie same.

2)      AC OD USZKODZEŃ

Odszkodowanie z ubezpieczenia auto casco pozwoli Ci na naprawę lub zakup samochodu, gdy Twój zostanie uszkodzony (również na skutek kataklizmu) lub skradziony.
Trzeba pamiętać, że umowa AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i warunki określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które różnią się w zależności od danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

3)      AC OD KRADZIEŻY

Ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem od szkód powstałych wskutek kradzieży.

4)      AUTO-SZYBY

Naprawa lub wymiana uszkodzonej lub zniszczonej szyby w ubezpieczonym samochodzie.Obrazek źródło: demotywatory.pl

5)      WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia

6)      BAGAŻ W POJEŹDZIE

Bagaż przewożony w samochodzie jest ubezpieczony od uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia wskutek następujących zdarzeń: uszkodzenia samochodu spowodowanego zderzeniem się pojazdów, uszkodzenia samochodu spowodowanego zderzeniem z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz samochodu oraz pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody.

7)      OC ASSISTANCE

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy samochodu (czasami również pojazdu poszkodowanego) w miejscu awarii, koszty jego holowania do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania w przypadku, kiedy to my jesteśmy sprawcą kolizji.

8)      NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW

następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i/ub pasażerów (w zależności od wybranego wariantu) pojazdu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z używania tego pojazdu, powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

9)      ZIELONA KARTA

Ubezpieczenie OC, uznawane za granicą. Poza krajami UE jest tak również w Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Aby wjechać do wszystkich pozostałych krajów, musimy mieć Zieloną Kartę.

10)  CAR ASSISTANCE

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy samochodu w miejscu awarii, koszty jego holowania do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania. W zależnośći od wybranego wariantu zapewnia m.in. pokrycie kosztów pobytu w hotelu, wynajmu samochodu zastępczego. Zwróćmy uwagę, że forma i zakres bardzo różni się w poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Warto pamiętać,że zgłoszenie szkody (np. zwykłe „złapanie gumy”) nie wpływa na przyszłoroczną składkę w OC czy AC.

11)  OCHRONA PRAWNA

koszty ochrony prawnej poniesione w celu obrony swoich praw w postępowaniach przed polskimi sądami prowadzonych z udziałem Ubezpieczonego w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego.

12)  OCHRONA ŻYCIA

Obejmuje ochroną śmierć kierowcy w bezpośrednim następstwie nieszczęśliwego wypadku, o ile nie nastąpiła nie później niż 12 miesięcy od nieszczęśliwego wypadku.

13)  OCHRONA ZNIŻKI OC

Opcja ochroni klientów od utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia oraz bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednej szkody. Wykupując taką ochronę, klient zachowa zniżkę na poziomie sprzed zaistnienia szkody.

14)  OCHRONA ZNIŻKI AC

Opcja ochroni klientów od utraty zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia oraz bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jednej szkody. Wykupując taką ochronę, klient zachowa zniżkę na poziomie sprzed zaistnienia szkody.

15)  DOOR-TO-DOOR

Pełna obsługa serwisowa z pojazdem zastępczym na czas naprawy w Sieci Naprawczej PZU dla posiadaczy opcji Door to Door.

16)  STAŁA SUMA UBEZPIECZENIA

W momencie wystąpienia szkody za wartość rynkową uznaje się sumę ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy. Oznacza to, że ubezpieczyciel podejmując decyzję o wysokości odszkodowania, pomija utratę jego wartości w trakcie trwania ubezpieczenia. Dzięki temu klient zyskuje różnicę wartości pojazdu, jaka wynosiłaby między datą zawarcia umowy a dniem, w którym doszło do szkody.

już dziś odwiedź: https://multitu.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne-samochodu-oc-i-ac-kalkulator-ubezpieczen-online/ i dołącz do nas:-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>